Lokaler på pause

Hej, jeg vil i denne video komme ind på hvordan funktion ”lokaler på pause” virker Har du lokaler der skal renoveres, opgraderes så er det muligt at sætte

Dashboard

Hej mit navn er Knud Erik og jeg vil her præsentere dig for det dashboard du møder hver dag i IoT Cleaning systemet Øverst til venstre har vi seneste

Beskedsystemet

Hej, jeg vil i denne video guide dig igennem beskedsystemet i IoT Cleaning Beskedsystemet er et fælles system på tværs af bygningsansvarlige, leverandøransvarlige og dennes assistenter, systemet er endvidere

Opret opgaver

Hej, jeg vil i denne video vise dig hvordan du opretter en opgave i et lokale. Jeg går nu herefter over til bygninger og vælger den bygningen vi

Opret bygninger og lokaler

Hej, jeg vil i denne video komme ind på hvordan man opretter en bygning, vi går til opret bygning og vi skal nu have navngivet bygningen. Sådan, dette

Opret lokaletyper

Hej, jeg vil i denne video komme ind på lokaletyper og hvilke funktioner de indeholder, vi prøver at gå til lokaletyper, hver gang du skal oprette et nyt

Hele bygningsdelen

Hej, mit navn er Knud Erik og jeg vil her give dig et indblik i IoT Cleaning set fra bygningssiden Det findes andre videoer der går mere detaljeret ned