Opret fravær

Hej, jeg vil i denne video demonstrer hvordan du opretter fravær på en assistent Fravær kan være sygdom, ferie mv, opgaver der skal løses af en anden person

Medarbejder

I denne video vil jeg give dig et indblik i assistenter og hvilke funktioner de har i IoT Cleaning En assistent er en person der gør rent i en

Indstillinger

I denne video vil jeg demonstrere funktionen indstillinger for leverandører Den person der er registreret i Standard som ansvarlig, modtager besked fra kunder når der kommer en ny

Dashboard

Hej, jeg vil i denne video gennemgå din dashboard som på forsiden viser resultatet for de sidste 30 dage Ny opgave: er en oversigt over nye opgaver fra

Beskedsystemet

Hej, i denne video vil jeg guide dig igennem beskedsystemet i IoT Cleaning Beskedsystemet er et fælles systemet på tværs af dine kunde, leverandøransvarlige og assistenter Systemet er endvidere

Ansvarlige

Hej, i denne video vil jeg give dig et indblik i Ansvarlige og hvilke funktioner de har i IoT Cleaning En ansvarlig er en der har ansvaret for rengøring

Ny opgave

Jeg vil i denne video vise dig hvordan dig hvordan du som ansvarlig modtager en ny opgave Når blokken med en ny opgave er synlig så er det

Hele leverandørdelen

Hej, mit navn er Knud Erik og jeg vil her give dig et samlet indblik i IoT Cleaning set fra leverandørens siden, der findes andre videoer der går mere