Jeg vil her gennemgå din dashboard på forsiden som viser resultater for de sidste 30 dage

Øverst til højre har du dagens opgaver, det er opgaver der kommer ind hver dag som skal løses

Uafsluttede opgaver det er opgaver du ikke har løst den dag de er kommet ind, de vil ligger her 2 til 7 dage efter, bliver de ikke løst så rykker de ned som ikke afsluttet

Øverst har du seneste beskeder fra kunden og din leder, nye og ulæste beskeder vil være markeret med ULÆST

Øverst til højre har du lokaler kunden har sat på pause, det kan være på grund af vedligehold eller andre forhold

Udført på dagen fortæller hvor stor en andel af de opgaver der er kommet ind du har løst samme dag

Udført forsinket fortæller hvor stor andel af opgaverne der er løst 2-7 dage efter de er offentliggjort.

Kunne ikke udføres er andelen af opgaver som ikke har været muligt af løse for dig som assistent

Ikke afsluttet er andelen af opgaver der ikke er løst 7 dage efter de er offentliggjort.

Du kan klikke på en af felterne her for at se hvad der ligger bag tallene og hvad det er for nogle lokaler det omhandler

Har du flere kunder så vil hver kunde være fordelt med deres respektive tal herunder

Nederst på siden har du en kvm pr dag/uge, den viser hvor mange kvm rengøring der har været planlagt samt hvor mange der er afsluttet