En software der gør rengøringsplanlægning så simpel, at du ville ønske, du havde brugt det altid

IoT Cleaning er en softwareløsning, der gør rengøringsplanlægning hurtig, effektiv og bæredygtig

IoT Cleaning gør rengøringsplanlægning enkel, hurtig og fleksibel, fordi det er et system, der er baseret på data og ikke på estimater og statiske planer. De fleste ville faktisk ønske, at de havde brugt systemet altid, fordi der er så mange fordele.

Softwaren er den direkte vej til en mere intelligent planlægning af rengøringsarbejdet. Det automatiserer processen og reducerer både time- og ressourceforbrug. Det vil sige, du får mere tid til andre opgaver, fordi IoT Cleaning-softwaren registrerer det aktuelle rengøringsbehov og sender informationen videre til personalet. Det er win-win for både økonomien, personalet og miljøet.

Slip for manuel opdatering af rengøringsskemaer

Med IoT Cleaning softwaren slipper du for rengøringsskemaer, der skal opdateres manuelt. I stedet får du en intelligent software, der gør arbejdet for dig. Det er den naturlige næste skridt i udviklingen.

Systemet er naturligvis udviklet, så det kan kobles på alle gængse CTS- og BMS-systemer. På den måde får du en løsning, der er skræddersyet til fremtidens bygninger. 

Image

Hvordan virker rengøringsplanlægning med IoT Cleaning?

IoT Cleaning er datadrevet rengøringsplanlægning, der passer til fremtidens intelligente
bygninger. Det kan integreres med CTS- og BMS-systemer og automatisere processen, så du ikke behøver at opdatere rengøringsskemaer manuelt.

 • Sensorer registrerer aktivitetsniveauet i bygningens rum.

 • Data om aktivitetsniveauet sendes til IoT Cleaning rengøringssystemet. I IoT Cleaning har kunden defineret hvilke aktivitetskrav, der skal gøres rent efter.

 • Når IoT Cleaning har behandlet data, sendes informationen via en app til rengøringspersonalet med besked om, hvilke lokaler der har behov for rengøring.

Read more
 

I dag er rengøringsplanlægning statisk, tidskrævende og ineffektiv:

 • Rengøringen bliver planlagt efter et statisk rengøringsskema, der gælder for en uge for uge eller måned for måned.
 • Hvis du skal ændre i planen, kræver det et møde med din leverandør.
 • Rengøringsskemaet tager ikke højde for, at der ikke er lige så stor brug for rengøring, når ansatte:
  • er på ferie
  • er til heldagsmøder, på kursus eller har sygedage (og det er ofte 5-15 dage om året)
  • arbejder hjemme
  • er på barsel et lokale ændrer funktion fra fx kontor til møderum
 • Planen er baseret på forventninger og ikke på den reelle adfærd eller data, og derfor bliver den ineffektiv, for eksempel:
  • Hvis der er 20 toiletter i en bygning, og det kun de 11, der bliver brugt ofte, så spilder man tid og ressourcer på at gøre de toiletter rene, som måske ikke har behov for det endnu.
  • Sommerferien afvikles som regel over seks uger, og i den periode kan det være svært at kende belastningen og rengøringsbehovet i en bygning.
 • Personalet spilder tid på at gøre rent på områder, hvor der ikke er behov for det.

Med IoT Cleaning-softwaren er rengøringsplanlægning fleksibel, intelligent og bæredygtig

IoT Cleaning-systemet bruger data til at automatisere processen omkring rengøringsplanlægning. Det er den måde, vi kommer til at planlægge rengøringen på i fremtiden. Og løsningen er naturligvis optimeret imod integration med CTS- og BMS-systemer, så du har alle din bygnings data samlet. Vink farvel til rengøringsskemaer, og tag hul på en nemmere hverdag med IoT Cleaning.

Men hvordan virker det? Det får du svaret på her:

 • Sensorer i lokalerne registrerer de områder, hvor der er aktivitet og opdaterer rengøringsplanen, så der bliver gjort rent efter det reelle aktivitetsniveau.
 • Det er nemt og enkelt at ændre rengøringsfrekvensen i et rum:
  • For eksempel hvis et rum ændres fra at være kontor til at være showroom.
 • Rengøringskvaliteten bliver bedre, fordi personalet kun gør rent, hvor der er behov og ikke spilder tid på at gøre rent de steder, hvor der ikke har været aktivitet.
 • Du sparer både tid og ressourcer, fordi du ikke har behov for koordinatorer og konsulenter til at planlægge rengøringen.
 • Du sparer gennemsnitligt over 11% ved at gøre rengøringsplanlægningen datadrevet.
 • Rengøringen bliver bæredygtig, fordi du bruger mindst muligt kemi, rengøringsmidler og vand.
 

Se hvor meget du kan spare på at bruge IoT Cleaning til planlægning af rengøringen

Langt de fleste opnår væsentlige besparelser, når de begynder at bruge datadrevet rengøringsplanlægning fremfor rengøringsskemaer eller -planer. Hvis du vil se, hvor meget du kan spare, så prøv vores beregner her:

 
Step 1. Savings

 

Step 2. Sustainability
English text

 

English text

 

English text

 

CO2 besparelse:

 

Strømbesparelse:

 


Rengøring udgør op til 25% af en bygnings driftsomkostninger, så der er store besparelser at hente

Der er ingen tvivl om, at datadrevet rengøring er fremtiden, men tidligere har der aldrig været adgang til data på området. Det løser IoT Cleaning på en intelligent måde, fordi sensorerne måler aktiviteten i rummene. Når rengøringsassistenten logger ind i appen, kan han/hun se, hvilke rum der er rengøringsparate. Når rengøringen er afsluttet, kvitteres i appen og opgaven er afsluttet.

Med IoT Cleaning skal du derfor aldrig mere koordinere aktivitetsniveauet, ferieperiode eller lokaleændringer. Du kan kort sagt bruge dine ressourcer optimalt. Det kalder vi:
Intelligent rengøring til kloge arbejdspladser

Read more
 

  Contact us