IoT Cleaning er en naturlig del af fremtidens intelligente bygninger

IoT Cleaning-softwaren er et intelligent rengøringssoftware, der kan integreres med dit BMS- eller CTS-system

Der er ingen tvivl om, at fremtidens bygninger er ’smart buildings’, hvor Internet of Things (IoT) bliver en integreret og naturlig del af hele konstruktionen. Styring af for eksempel lys, varme og ventilation bliver intelligent og datadrevet, fordi det er det mest økonomiske og bæredygtige.

Det ér fremtiden.

Den potentielle værdi af Internet of Things (IoT) er enorm – og derfor er intelligente bygninger den eneste rigtige vej frem.

Ifølge Mckinsey Global Institute kan IoT-løsninger i kontorer give økonomiske fordele på 70-150 milliarder USD i 2025, for eksempel gennem øget produktivitet, tidsbesparelse og bedre udnyttelse af aktiverne.

Hvordan kommer du i gang trin for trin

 • Step 1

  Integration af IoT Cleaning

 • Step 2

  Data sendes til systemet som behandler det ud fra dine specifikationer og justerer rengøringsplanen automatisk

 • Step 3

  Din(e) rengøringsleverandør(er) begynder at gøre rent ud fra de informationer, IoT Cleaning-systemet sender til dem.

 • Step 4

  Den tid, der eventuelt bliver til overs hos rengøringspersonalet, kan bruges på ekstra opgaver eller nedslag i honorar

 • Step 5

  Ved kontraktudløb forhandles der ud fra historiske data (gennemsnit) eller forbrugt tid

Du behøver ikke ændre på aftalen med dit rengøringsselskab

Du har sikkert en aftale med et godt rengøringsselskab, og det ændrer vi ikke ved.

Men hvor rengøringsselskabet tidligere har lavet en fast/statisk rengøringsplan for jeres bygning, kan IoT Cleaning-softwaren nu lave en rengøringsplan, der tager højde for den reelle brug af bygningen. Det vil sige, der bliver automatisk givet besked til personalet om, hvor der er behov for rengøring. 

Rengøringsassistenter får nu deres opgaver fra en app, der opdateres jævnligt. Så det er fortid at gøre rent de steder, hvor der ikke har været aktivitet. Nu kan I nøjes med at gøre rent der, hvor der er behov for det. Det er det mest fornuftige – for økonomien, for medarbejderne og for miljøet. 

Har du et BMS- eller CTS-system?

 • Hvis du har et CTS- eller BMS-system i din bygning, har du sandsynligvis allerede sensorer installeret i mange eller alle bygningens rum.
 • Det betyder, at du allerede har gjort alle de nødvendige forberedelser for at begynde at bruge datadrevet rengøringsplanlægning.
 • IoT Cleaning kan integreres med alle de gængse CTS- og BMS-systemer på markedet, og derfor skal du kun koble IoT Cleaning applikationen på dit system for at komme i gang.

Når IoT Cleaning er koblet på systemet, kan du begynde at planlægge rengøringen ud fra det reelle aktivitetsniveau og ikke ud fra en statisk rengøringsplan, der kræver løbende opdatering.

Er der ikke et BMS- eller CTS-system i din bygning?

 • Hvis du ikke har et CTS- eller BMS-system, kan du stadigvæk bruge alle IoT Cleanings funktioner. Det kræver dog, at du har sensorer monteret i bygningens rum.
 • Når du har monteret sensorer i bygningen, kan disse kobles på IoT Cleaning systemet, hvor du opretter regler for de forskellige rum, for eksempel at toiletter skal rengøres efter 40 besøg, og kontorer skal rengøres efter 30 timers brug.
 • Aktivitetskravene, som du opretter i IoT Cleaning er alt sammen noget du selv konfigurerer og ændrer efter behov.
 • Du kan også oprette rum uden sensorer i systemet, og her definerer du dage eller frekvens for rengøringen.

Når sensorerne er monteret, er du klar til at bruge IoT Cleaning rengøringssystemet til at planlægge din rengøring, så du kan høste fordelene af at gøre rengøringen intelligent, fleksibel og datadrevet.

Hvad skal der til for at komme i gang med at bruge IoT Cleaning?

Faktisk er der kun tre ting, der skal til, for at du kan komme i gang med den intelligente, datadrevne måde at planlægge rengøring på:

 • Der skal være sensorer i bygningens rum.
 • Du skal oprette regler i IoT Cleaning systemet, hvor du definerer rengøringskravene i bygningens lokaler.
 • Brugerne skal instrueres i brugen af IoT Cleaning systemet og app'en.

That’s it!

 

  Contact us