IoT Cleaning

Vores privatlivspolitik

I forbindelse med din interaktion med LOMWAS og IoT Cleaning (f.eks tilmelding af nyhedsbrev eller download af whitepaper) har du afgivet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Virksomhedsspecifikke oplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med vores markedsføring og kommunikation, da det er nødvendigt for, at målrette og levere de rette budskaber til dig som vores målgruppe. Det betyder helt konkret, at hvis du har downloadet en guide, e-bog eller lign, vil modtage vores nyhedsbrev samt vil kunne blive kontaktet via mail eller telefon vedr. vores ydelser. Såfremt du ikke ønsker at modtage vores e-mails eller lignende længere, kan du til en hver tid afmelde dine oplysninger. 

 

Cookies

Udover personoplysninger, indsamler vi anonymiseret data gennem cookies med følgende underdatabehandlere. Du kan læse mere om vores cookies under vores cookiepolitik.

 

Oplysningspligt

Information vedrørende oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning.

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til

LOMWAS ApS
c/o Bryghuspladsen, 8, 3
1473 København K
Tlf.: +45 28344295
E-mail: info@lomwas.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Anmodning om oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning skal ske skriftligt til info@lomwas.dk.

Dine oplysninger vil blive slettet et halvt år efter din seneste interaktion med os.

Hvis du ønsker at klage over LOMWAS’ behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Procedure for beskyttelse af data

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine oplysninger. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Vi bruger cookies

...